Informacje inne - ilość wpisów: 148

III- Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę płytkowych testów aglutynacyjnych opartych na zasadzie reakcji antygen – przeciwciało, szybkich testów immunochromatograficznych oraz testów do identyfikacji bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ofertę, w formie pisemnej prosimy przedstawić w terminie do 3 października 2016r. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 7.

Znak sprawy: 1017 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-09-07 godz: 14:29
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie  oraz Opis przedmiotu zamówienia III

2. Opis przedmiotu zamówienia III - wersja edytowalna

3.UMOWA

4. Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : mgr Marta Rokicka tel.15/843 33 62 w godz. 9:00 -12:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM