Informacje inne - ilość wpisów: 148

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA : wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług”.

Znak sprawy: 1184 I ZP/2017r
Data ogłoszenia: 2017-11-15 godz: 07:19
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie

2. Zał.nr1 - Wzór tablicy informacyjnej ze znakiem Unii Europejskiej

3.Zał.nr 2 - Księga identyfikacji wizualnej

4.Zbiorcze zestawienie ofert

5.WYNIK Postępowania poza ustawą

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 24.11.2017r do godz. 09:00. z dopiskiem "Zamówienia publiczne - Tablica informacyjna Blok Operacyjny". Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2017r , o godzinie 09:30w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Krzysztof Syty – informatyk tel. 15/ 843 33 70 w każdy dzień roboczy e-mail:informatyk@szpital-stw.com -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM