Informacje inne - ilość wpisów: 148

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu o roboczym tytule: Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli

Znak sprawy: Poz. 200.I.ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-02-08 godz: 14:24
Linki do dokumentów

1.Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM