Informacje inne - ilość wpisów: 148

I - Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę odczynników i części eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu przez okres 12- miesięcy Ofertę, w formie pisemnej prosimy przedstawić w terminie do 3 października 2016r. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 7. na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Znak sprawy: 1017 ZP/16r
Data ogłoszenia: 2016-09-07 godz: 14:15
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie oraz Opis przedmiotu zamówienia I

2. Ops przedmiotu zamówienia I -wersja edytowalna

3.UMOWA

4.Odpowiedzi na pytania

5.Sprostowanie

6.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : mgr Marta Rokicka - tel.15/843 33 62 w god. 9:00-12:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM