Informacje inne - ilość wpisów: 148

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż aparatu rtg Quantum Odyssey

Znak sprawy: poz. 491 I ZP/2016r
Data ogłoszenia: 2016-04-27 godz: 07:22
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie do pisemnego  składania ofert

2.Załacznik - paszport aparatu rtg Quantum Odyssey

Uwagi dodatkowe
Złożenie oferty w terminie, czyli do dnia 9 maja 2016 r., do godz. 13.00, w sekretariacie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na zakup aparatu rtg”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2016 r., godz. 13.30, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8. Dodatkowych informacji udzieli Wiktor Kowalski – Inspektor Ochrony Radiologicznej tel. kom. 693 066 215, tel. stacj. 15 84 33 118. Wizję lokalną można dokonać po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Panią Ireną Dyrkacz – kierownikiem zespołu techników rtg, tel. 15 84 33 213.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM