Informacje inne - ilość wpisów: 149

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót dekarskich – napraw i uszczelnień dachów w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Znak sprawy: 758 I ZP/B/147/2015r
Data ogłoszenia: 2015-08-11 godz: 10:41
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do przedstawienie oferty cenowej

2.Zestawienie robót dachowych

3.Wykaz cen robót dachowych

Uwagi dodatkowe
Ofertę proszę przedstawić w terminie do 21 sierpnia br. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 8. Informacji dla Wykonawców udziela : mgr inż. Stanisław Szymański tel15/ 843 32 84 w godz. 9:00 – 12:00 Dnia 25 sierpnia 2015 roku zawarto umowę z Januszem Mieruckim Zakład Dekarsko-Blacharski ul. Kusocinskiego 43, 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM