Informacje inne - ilość wpisów: 148

Audyt powykonawczy efektywności energetycznej budynku Prosektorium po 1 roku eksploatacji obiektu tj. wykonanie audytu powykonawczego oraz termomodernizacyjnego badania ciągłości warstw izolacji termicznej, weryfikacja jakości wykonanych robót.

Znak sprawy: 1214 I ZP/E /2020
Data ogłoszenia: 2020-10-19 godz: 09:58
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2.Formularz oferty

3.Wzór umowy

4. Materiały (projekt budowlany)

5. Materiały (projekt wykonawczy)

6. Materiały (schemat rozdzielacza)

7. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM