Informacje inne - ilość wpisów: 149

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Technicznego Szpitala - Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: 972. I ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-09-23 godz: 07:42
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do udziału w konkursie ofert

2. Formularz do konkursu ofert

3.Wynik postępowania - uniewaznienie

Uwagi dodatkowe
Informujemy Państwa , że w/w postępowanie zostało przez Zamawiającego unieważnione .

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM