Informacje inne - ilość wpisów: 149

dot. składania ofert na cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Znak sprawy: Poz. 1287 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-12-05 godz: 08:06
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz oferty - Załącznik nr 1

3. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

4. Umowa

5. Odpowiedzi na pytania

6. Nowy formularz oferty - Załącznik nr 1

7. Nowy formularz cenowy - Załącznik nr 2

 8. Zbiorcze zestawienie złozonych ofert

9.Wynik postępowania


Uwagi dodatkowe
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Wyjadłowska tel. 15 843 33 52. godz. 9:00-14:00 TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA DZIEŃ 28.12.2016R. GODZ. 10:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM