Informacje inne - ilość wpisów: 148

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA : Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów przez okres 3 lat od daty podpisania umowy dla potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.( poza ustawą)

Znak sprawy: 1615 I ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-12-28 godz: 12:53
Linki do dokumentów

1. ZAPROSZENIE (poza ustawą)

2.Forularz ofertowy - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - zał.nr 2 ( zad.nr 1- 5)

4.Projekt UMOWY - Zał.nr 3

5. Informacja z otwarcia Ofert "poza ustawą"

6.WYNIK "poza ustawą" ( Tusze,Tonery)

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dni a 19.01.2021 r do godz. 10:00 Otwarcie ofert : nastąpi w dniu 19.01. 2021 r , o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Krzysztof Syty – informatyk tel. 15/ 843 33 70 w każdy dzień roboczy e-mail:informatyk@szpital-stw.com -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM