Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okres 2 lat od daty podpisania umowy

Znak sprawy: Poz. 040 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-01-14 godz: 11:38
Linki do dokumentów

1. ZAPROSZENIE

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załacznik nr 2 - Formularz cenowy

4. Załącznik nr 3-  Umowa

5. Zbiorcze zestawienie

6. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 7 do dnia 27.01.2020r. do godz. 11:00.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM