Informacje inne - ilość wpisów: 149

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA :Cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczania OB dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na okres jednego roku licząc od daty podpisania umowy.

Znak sprawy: Poz. 229 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-02-19 godz: 12:37
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz oferty.

3. Formularz cenowy- Załącznik nr 1.

4. Ogłoszenie o wyniku zaproszenia

Uwagi dodatkowe
Składanie ofert do dnia 22.02.2018r do godz. 11:00.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM