Informacje inne - ilość wpisów: 148

Z A P R O S Z E N I E „ Poza ustawą” Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. dla pracowników SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ( dot. postępowania nr 352 I ZP/2021

Znak sprawy: 352 I ZP/2021
Data ogłoszenia: 2021-03-19 godz: 10:38
Linki do dokumentów

1.ZAPROSZENIE

2. Formularz Cenowy

3.Informacja z otwarcia ofert ( poza ustawą)

4.Wynik "poza ustawą"

Uwagi dodatkowe
Prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej do dn. 26 .03.2021 r. na adres: zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM