Informacje inne - ilość wpisów: 148

IV - Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę krążków antybiotykowych i antymykotyków, pasków (typu E – test ) nasączone gradientem stężeń antybiotyku wraz z manualnym aplikatorem, testów paskowych do oznaczania lekowrażliwości dla: FUNGUS, HAEMOPHILUS i bakterii BEZTLENOWYCH oraz krążków diagnostycznych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ofertę, w formie pisemnej prosimy przedstawić w terminie do 3 października 2016r. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 7.

Znak sprawy: 1017 ZP?2016
Data ogłoszenia: 2016-09-07 godz: 14:36
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie + Opis przedmiotu zamówienia IV

2. Opis przedmiotu zamówienia IV - wersja edytowalna

3.UMOWA

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : mgr Marta Rokicka - tel. 15/ 843 33 62 w godz. 9:00- 12:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM