Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy

Znak sprawy: Poz. 1147 I ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-12-11 godz: 09:20
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz Cenowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

5. Odpowiedzi na pytania - STERYLIZACJA

6. Odpowiedzi na pytania II

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Wynik - Zaproszenia do składania ofert

Uwagi dodatkowe
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT: Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia składanie do dnia 11.01.2021r. do godz.11:00 Otwarcie ofert w dniu 11.01.2021r. o godz.11:30

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM