Informacje inne - ilość wpisów: 148

Wybór Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla Przebudowy części pomieszczeń drugiego piętra I Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających

Znak sprawy: 179 I ZP/2021
Data ogłoszenia: 2021-05-11 godz: 13:57
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2-  formularz cenowy

4. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

5. Załączniknr 4 - Wzór umowy

6. Informacja z otwarcia

7. Ogłoszenie wyniku

Uwagi dodatkowe
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 18.05.2021r do godz. 11:00 Otwarcie w dniu 18.05.2021 godz. 11:30

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM