Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy ziemniaków w okresie od 01.10.14 r. do 30.06.15 r. w ilości 33ton do Magazynu Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Znak sprawy: Poz.950IZP/14
Data ogłoszenia: 2014-08-28 godz: 10:20
Linki do dokumentów

1.Zapytanie ofertowe

2. Ziemniaki - Oferta przetargowa - wzór

3. Ogłoszenie o wyniku

 4. Informacja o zawarciu umowy :

Umowę zawarto w dniu 22 wrzesnia 2014 r

z Joanną Mróz

Gospodarstwo Rolne DENAR

Branew Ordynacka 28

23-304 DZWOLA

Wartość brutto : 20790 ,00 zł


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM