Informacje inne - ilość wpisów: 148

Zaproszenie na : UDZIELENIE KREDYTU dla potrzeb Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli

Znak sprawy: 500 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-04-19 godz: 13:08
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie

2.Bilans za 2017r i Rachunek zysków i strat za 2017r

3.Zbiorcze zestawienie ofert

Uwagi dodatkowe
Ofert należy przesłać do dnia 25.04.2018r Osoba upoważniona do kontaktów : Agata Mazur tel.15/843 32 01

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM