Informacje inne - ilość wpisów: 148

Dostawa szybkich testów chromatograficznych i aglutynacyjnych dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy

Znak sprawy: Poz. 373 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-11-23 godz: 12:25
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4. Załącznik nr 3  -wzór umowy

5. Odpowiedzi na pytania

6. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - zmieniony

7. WYNIK - Zaproszenia

Uwagi dodatkowe
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.11.2018r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian. SKŁADANIE OFERT:Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 29.11.2018r. do godz. 11:00 OTWARCIA OFERT: w dniu 29.11.2018r, o godzinie 11:30

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM