Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy

Znak sprawy: 022 I ZP/2022
Data ogłoszenia: 2022-01-05 godz: 07:44
Linki do dokumentów

1. ZAPROSZENIE

2.Formularz Ofertowy - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - zał.nr 2( zad.1-2)

4.Projekt UMOWY - Zał.nr 3

5.Informacja z Otwarcia Ofert

6.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji e-mail na adres : zam-publ@szpital-stw.com lub papierowej do dnia 14.01.2022 r. godz. 11:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji e-mail na adres : zam-publ@szpital-stw.com lub papierowej w dniu 14.01.2022 r , o godzinie 11:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM