Informacje inne - ilość wpisów: 148

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Adaptacja oraz przebudowa pomieszczeń po starej sterylizatorni, drugiego piętra pawilonu „B” na potrzeby POZ w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Znak sprawy: 277 I ZP D /2020
Data ogłoszenia: 2020-03-02 godz: 11:38
Linki do dokumentów

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM