Informacje inne - ilość wpisów: 148

Dostawę warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , licząc 1 rok do daty podpisania umowy .

Znak sprawy: 905 I ZP/2022
Data ogłoszenia: 2022-06-20 godz: 14:33
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie

2.FORULARZ Ofertowy - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - Zał.nr 2

4.PROJEKT UMOWY- Zał.nr 3

5.ZMIANA -PROJEKT  UMOWY - Zał.nr 3

6.Informacja z otwarcia ofert

7.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 24.06.2022 r. godz. 10:00 na adres: zam-publ@szpital-stw.com Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok.nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 24.06.2022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok.nr 7

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM