Informacje inne - ilość wpisów: 148

Zaproszenie do składania ofert na dostawę obuwia dla personelu medycznego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Znak sprawy: poz. 241 I ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-03-16 godz: 12:00
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz oferty i formularz cenowy (wersja edytowalna)

3. Zbiorcze zestawienie ofert

4. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Osoba upoważniona do kontaktu Józef Marchut tel. 15 843 32 08 e-mail: bhp@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM