Informacje inne - ilość wpisów: 148

Wybór Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych oraz Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

Znak sprawy: 954 I ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-09-07 godz: 11:32
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - OAiIT

5. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia - Węzły sanitarne

6. Załącznik nr 5 - Wzór Umowy

Uwagi dodatkowe
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 15.09.2020r do godz. 11:00. Otwarcie 15.09.2020 godz.11:30

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM