Informacje inne - ilość wpisów: 149

Cykliczne dostawy warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku.

Znak sprawy: Poz. 1488 I ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-12-11 godz: 10:43
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie

2. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

3. Załącznik nr 2 - Projekt Umowy

4.Informacja z otwarcia ofert

5. WYNIK

Uwagi dodatkowe
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 7 do dnia 17.12.2019r. do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com.pl

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM