Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów przez okres 12- miesięcy na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.( poza ustawą)

Znak sprawy: Poz. 1155 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-10-14 godz: 07:28
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 1

3. Wzór umowy

4. Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowani - poza ustawą

Uwagi dodatkowe
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Krzysztof Syty tel. 15/84 33 370 godz. 9:00-14:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM