Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy pieczywa dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku licząc od daty podpisania umowy .

Znak sprawy: poz.891 I ZP/2022
Data ogłoszenia: 2022-06-13 godz: 13:58
Linki do dokumentów

1.ZAPROSZENIE

2.Formularz Ofertowy - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - Zał.nr 2

4.Opis Przedmiotu Zamówienia- Załnr 3

5.Oświadczenie Wykonawcy - Zał.nr 4

6.Projekt UMOWY- Zał.nr6

7.ZMIANA Projektu UMOWY - Zał.nr6

8.Opis Przemiotu Zamówienia - Zał.nr3 (PO ZMIANACH)

9.Informacja z Otwarcia Ofert

10.WYNIK "poza ustawą"

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 20.06.2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 20.06.022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM