Informacje inne - ilość wpisów: 148

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym W Stalowej Woli w okresie 2-óch lat od daty podpisania umowy. w ramach zadań: Zadanie nr 1. Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli Zadanie nr 2: Badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym W Stalowej Woli

Znak sprawy: 085 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-01-16 godz: 11:30
Linki do dokumentów

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.

2. Formularz oferty

3. Załącznik nr 1 - Wykaz klimatyzatorów.

4. Załacznik nr 2 -Wykaz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

5. Załacznik nr 3 - Zakres badania, czyszczenia i dezynfekcji przewodów wentylacyjnych.

6. Zbiorcze zestawienie ofert.

7. Wynik  postepowania

Uwagi dodatkowe
Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 26.01.2018r do godz.11:00 z dopiskiem "Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie, czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym W Stalowej Woli w okresie 2-óch lat od daty podpisania umowy" oraz numer sprawy : 085 ZP/2018 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2018r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Stanisław Szymański – Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjego

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM