Informacje inne - ilość wpisów: 148

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym ) Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 13.03. 2020r do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03. 2020r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7

Znak sprawy: 210 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-03-04 godz: 12:50
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie

2.Opis Przedmiotu Zamówienia( dot. Zad.nr 1)

3.Opis Przedmiotu Zamówienia ( dot.Zad.nr 2)

4.Opis Przedmiotu Zamówienia ( dot.Zad.nr 3)

5.Formularz Cenowy - Zał.nr1 ( dot. Zad,nr 1)

6.Formularz Cenowy - Zał.nr 2 (dot. Zad.nr 2)

7.Formularz Cenowy - Zał.nr 3 ( dot. Zad.nr 3)

8.Formularz  OFERTOWY - Zał.nr 4

9.PROJEKT  Umowy - zał.nr 5

10.Wykonawca dołacza po wykonaniu usługi ( PROTOKÓŁ)

11.Wykonawca dołacza po wykonaniu usługi (RAPORT)

12.Pismo ( Zmian terminu składania i Otwarcia ofert )

13. Informacja z otwarcia ofert "poza ustawą"

14 WYNIK postępowania "poza ustawa"

Uwagi dodatkowe
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (tel.15 /843 32 01 , 843 33 97) Andrzej Puczkowski – Kierownik Działu Napraw i Serwisowania Sprzętu Medycznego ( tel. 15/ 843 31 14 )

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM