Informacje inne - ilość wpisów: 148

Z A P R O S Z E N I E „ Poza ustawą” Dostawę odczynników wraz dzierżawą aparatu do wykonywania badan analizy moczu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy .

Znak sprawy: poz.1035 I ZP/2022
Data ogłoszenia: 2022-07-11 godz: 08:10
Linki do dokumentów

1.ZAPROSZENIE

2.Formularz Ofertowy - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - Zał.nr 2

4.Prarametry techniczne - Zał.nr 3

5.PROJEKT UMOWY - Zał.nr 4

6.Informacja z Otwarcia Ofert

7.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 15.07. 2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 15.07.022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM