Informacje inne - ilość wpisów: 148

Wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego dla: Przebudowa IV Piętra Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego na potrzeby Oddziału Kardiologicznego, oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli wraz z łącznikiem oraz dostawą i montażem medycznych modułów zasilających.

Znak sprawy: Poz. 1137 ZP/2021/B
Data ogłoszenia: 2021-09-01 godz: 12:46
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

6. Informacja z otwarcia

7. Wynik zaproszenia

Uwagi dodatkowe
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 06.09.2021r do godz. 11:00 Otwarcie w dniu 06.09.2021 godz. 11:30

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM