Informacje inne - ilość wpisów: 148

Dzierżawę aparatu wraz z dostawą odczynników do badań koagulologicznych dla potrzeb Pracowni Analitycznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy

Znak sprawy: Poz. 745 I ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-11-20 godz: 11:15
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Zestaiwnie parametrów i warunków wymaganych dla aparatu

4. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

6. Odpowiedzi na pytania

7. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
SKŁADANIA OFERT: do dnia 27.11.2018 r. do godz. 11:00 OTWARCIA OFERT:w dniu 27.11.2018 r., o godzinie 11:30

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM