Informacje inne - ilość wpisów: 148

Badanie sprawozdania finansowego 2021rok i 2022 rok w Specjalistycznym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli .

Znak sprawy: 1466 I ZP/2021
Data ogłoszenia: 2021-10-22 godz: 10:53
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie

2.Formularz Ofertowy - Zał.nr 1

3.Projek UMOWY - Załnr 2

4.Informacja z Otwarcia Ofert ( poza ustawą)

5. WYNIK ( poza ustawą)

6.Wynik poza ustawą ( ponowny wybór)

Uwagi dodatkowe
III. Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji papierowej do dnia 28.10.2021 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 IV. Otwarcie ofert nastąpi w wersji papierowej w dniu 28.10.2021 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM