Informacje inne - ilość wpisów: 149

Dostawa papieru ksero i papieru do faxu dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy.

Znak sprawy: 691 ZP/B/2019
Data ogłoszenia: 2019-06-12 godz: 13:27
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4. Wzór Umowy

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o wyniku zaproszenia

Uwagi dodatkowe
składanie ofert do 25.06.2019 do godz:11:00. Otwarcie ofert 25.06.2019 godz. 11:30

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM