Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy

Znak sprawy: 1488 ZP/2021
Data ogłoszenia: 2021-10-13 godz: 07:37
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie

2.Formlarz Ofertowy - zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - zał.nr 2

4.Oświadczenie - zał.nr 3

5.PROJEKT Umowy - Zał.nr 4

6.INFORMACJA z Otwarcia Ofert

7.Wynik (poza ustawą)

Uwagi dodatkowe
III. Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji papierowej do dnia 22.10.2021 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 IV. Otwarcie ofert nastąpi w wersji papierowej w dniu 22.10.2021 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM