Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy ziemniaków do Magazynu Żywnościowego Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na okres zimowy od 01.10.2016 r. do 30.06.2017r.

Znak sprawy: poz. 942 I ZP
Data ogłoszenia: 2016-09-16 godz: 10:55
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Oferta przetargowa - wzór

3.Ogłoszenie o wyniku

4. Informacja o zawarciu umowy. Umowę zawarto 27 września 2016 r. z

Gospodarstwo Rolne DENAR Joanna Mróz

Branew Ordynacka 28,

 23-304 Dzwola 

 

Cena jedn. netto/kg   : 0,39 zł/kg

Cena jedn. brutto/kg : 0,41 zł/kg


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM