Informacje inne - ilość wpisów: 148

II - Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę odczynników oraz części eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych na okres 36 - miesięcy na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ofertę, w formie pisemnej prosimy przedstawić w terminie do 3 października 2016r. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 7.

Znak sprawy: 1017 ZP/2016r
Data ogłoszenia: 2016-09-07 godz: 14:23
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie oraz Opis przedmiotu zamowienia II

2. Opis przedmiotu zamówieniaII - wersja edytowalna

3.UMOWA

4.Odpowiedzi na pytania

5.Spostowanie

6.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: mgr Marta Rokicka - tel. 15/843 33 62 w godz. 9:00- 12:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM