Informacje inne - ilość wpisów: 148

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu o roboczym tytule: Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

Znak sprawy: Poz. 862 I ZP /2018
Data ogłoszenia: 2018-07-05 godz: 12:34
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2.Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 1

4. Projekt umowy

5. Zbiorcze zestawienie ofert


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM