Informacje inne - ilość wpisów: 148

PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.

Znak sprawy: Poz. 801 I ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-12 godz: 07:30
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Zdjęcia szafek, łóżek.

Uwagi dodatkowe
Wadium w wysokości 20,00 zł do dnia 03.08.2016 do godz. 11:00 Forma przetargu ustna (aukcja) w dniu 03.08.2016 o godz.13:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM