Informacje inne - ilość wpisów: 148

Wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Wykonanie robót budowlanych – wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap

Znak sprawy: Poz.429IZP/C/2014
Data ogłoszenia: 2014-04-11 godz: 10:18
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do złożenia oferty na wybór inspektorów nadzoru technicznego - Pracownia RTG

2.Wytyczne dla inspektorów nadzoru technicznego

3. Oświadczenie

4.Program funkcjonalno - użytkowy diagnostyki

5.Zmiana w projekcie umowy

6.Ogłoszenie o wyniku postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM