Informacje inne - ilość wpisów: 148

Świadczenie usług – mycie samochodów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Szpitalu w Stalowej Woli na okres 3 – lat

Znak sprawy:
Data ogłoszenia: 2018-03-01 godz: 12:19
Linki do dokumentów

Miejsce i dat  składania ofert:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 14.03.2018r  do godz.  10:00. z dopiskiem: Zamówienie publiczne – mycie samochodów.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.03.2018r , o godzinie 10:30                                                                           w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7

1. Zaproszenie

2.Formularz cenowy ( zadania nr 1 ,2, 3)

3. Wynik postępowania - unieważniono

Uwagi dodatkowe
Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM