Informacje inne - ilość wpisów: 149

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 1 roku od daty podpisania umowy .

Znak sprawy: poz. 229 I ZP/2022
Data ogłoszenia: 2022-03-18 godz: 10:26
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie

2.Formularz ofertowy - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - Zał.nr 2 ( zad.1)

4.Formularz Cenowy- Zał.nr 2 (zad.2)

5.Formularz Cenowy - zał.nr 2 (zad.3)

6.Formularz Cenowy - zał.nr 2(zad.4)

7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zał.nr 3( zad.1-4)

8.PROJEKT Umowy - zał.nr  4

9.INFORMACJA z Otwarcia Ofert

10.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 28.03.2022r do godz. 12:00. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić: dokładny adres Wykonawcy, nazwę postępowania: Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2022r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM