Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy ziemniaków w okresie od 01.10.2015 r do 30.06.2016r do Magazynu Żywnościowego Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Znak sprawy: Poz. 945 I ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-09-04 godz: 11:23
Linki do dokumentów

1. Zapytanie ofertowe

2. Oferta przetargowa - wzór

3. Ogłoszenie o wyniku

4. Informacja o zawarciu umowy: Umowę zawarto w dniu 17 września 2015 r z Joanną Mróz

Gospodarstwo Rolne "DENAR" Joanna Mróz

Branew Ordynacka 28

23-304 DZWOLA

Wartość oferty brutto :24 948,00 zł


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM