Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych – mącznych dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy .

Znak sprawy: poz. 116 I ZP/2022
Data ogłoszenia: 2022-01-21 godz: 08:06
Linki do dokumentów

1. ZAPROSZENIE

2.Formularz OFERTOWY - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - Zał. nr 2

4.Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 4

5.PROJEKT Umowy - Zał. nr 3

6.Informacja z Otwarcia OFERT

7.WYNIK poza ustawą

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji e-mail na adres : zam-publ@szpital-stw.com lub papierowej do dnia 27.01. 2022 r. godz. 11:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji e-mail na adres : zam-publ@szpital-stw.com lub papierowej w dniu 27.01.2022 r , o godzinie 11:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM