Informacje inne - ilość wpisów: 149

Cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy.

Znak sprawy: 1400 I ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-12-03 godz: 07:07
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz oferty - załącznik nr 1

3. Formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia) - Załącznik nr 2

4. Wzór umowy - Załącznik nr 3

5. Odpowiedzi na pytania

6. Odpowiedzi na pytania 2

7. Odpowiedzi na pytania 3

8. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 10.12.2018r. do godz. 11:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM