Informacje inne - ilość wpisów: 148

Opracowanie raportu potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego i raportu weryfikującego dla inwestycji wykonanej w ramach GIS – System Zielonych Inwestycji

Znak sprawy: 1496 I ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-12-29 godz: 06:59
Linki do dokumentów

1. Zapytanie ofertowe - zaproszenie

2.Zbiorcze zestawienie ofert

3. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Osobą wyznaczoną do kontaktu z wykonawcami - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM