Informacje inne - ilość wpisów: 149

Dostawę odczynników do wykonywania badań koagulologicznych wraz dzierżawą aparatu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy.

Znak sprawy: poz.1130 I ZP/2022
Data ogłoszenia: 2022-09-26 godz: 13:52
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie

2.Formularz Ofertowy - Zał.nr. 1

3.Formularz CENOWY - Zał.nr 2

4.Parametry Techniczne -Zał.nr 3

5.Projekt UMOWY - Zał.nr 4

6.Odpowiedzi na Pyt.

7.Informacja z Otwarcia  Ofert

8.WYNIK poza ustawą

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 05.10 2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 05.10 .2022 r , o godzinie 10:15 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM