Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku licząc od daty podpisania umowy.

Znak sprawy: poz.1055 I ZP/2022
Data ogłoszenia: 2022-07-14 godz: 08:57
Linki do dokumentów

1.ZAPROSZENIE

2.Formularz Ofertowy - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - Zał.nr 2

4.Oświadczenie Wykonawcy - Zał.nr 3

5.PROJEKT UMOWY - Zał.nr 4

6.Informacja z Otwarcia Ofert

7.WYNIK "poza ustawą"

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 19.07.2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 19.07.2022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM