Informacje inne - ilość wpisów: 148

Świadczenie cyklicznych dostaw warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Znak sprawy: 843 ZP/2017r.
Data ogłoszenia: 2017-08-21 godz: 07:57
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie

2. Formularz cenowy - Zał. nr 1

3. Wzór UMOWY - Zał. nr 2

4. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 16.08.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 16.08 2017 r.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM