Informacje inne - ilość wpisów: 148

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespółu Zakładów Opieki Zdrwotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, przy udziale Supra Brokers S.A

Znak sprawy: 1177 I ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-11-17 godz: 09:14
Linki do dokumentów

1. Zapytanie ofertowe ,Formularz ofert , Wzór umowy Generalnej

2.Zaświadczenie o szkodowości -HESTIA

3.Rejestr pojazdów

4.Zaświadczenie o szkodowości - PZU

5. Wynik postępowania - protokół z przeprowadzonej procedury

Uwagi dodatkowe
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami jest broker ubezpieczeniowy Olga Ząbek tel.71/77 70 473 TERMIN SKŁADANIA OFERT : 29.11.2017r

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM